Chefsmöte angående omorganisationen i Göteborg stad

Svensk Chefsförening, som är Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet, inbjuder dig som chefsmedlem och som berörs av Göteborg Stads genomförande om ny SDN-organisation i Göteborg, till chefsmöte.

Omorganisation handlar som bekant om att minska antalet stadsdelar från 21 till 10. En så stor organisationsförändring får konsekvenser för många tjänstemän, särskilt för er i chefsposition. När nu de nya stadsdelarna börjar ta form och bemannas förstår vi att det medför mycket tankar, funderingar och oro inför denna omstrukturering och bemanning.

Vi vill därför bjuda in dig som är chef och medlem i Svensk Chefsförening till ett möte med vår förhandlingschef Eva Fagerberg, förbundsjurist Sture Åström och chefsförhandlare Lars-Erik Ekbäck Eriksson och Rolf Löfberg. De kommer att informera om den service vi kan erbjuda i tider av omställning och också ge möjlighet att ställa frågor kring processen och de förändringar som börjar ta form.

Tid: Måndag den 21 juni 2010 klockan 16.30 – 18.00.

Plats: Palace, Brunnsparken, Göteborg.

Svensk Chefsförening bjuder på lättare förtäring inklusive dryck.

Anmäl dig senast den 14 juni till catherine.ahlin-wigardt@akademssr.se

Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening men berörs av omstruktureringen? Ta gärna med henne/honom också.