Dags för tydligare rollfördelning i politiskt styrda organisationer

Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet kommer att ha ett seminarium i Almedalen om rollfördelningen mellan förtroendevalda och chefer både i politiskt styrda och i idéburna organisationer. Seminariet görs i samarbete med Idealistas förlag som i höst ger ut en bok om rollerna, samarbetet och verktyg för dialog - författare är förbundets chefsstrateg Hanna Broberg.

Arbetet och verksamheterna i välfärden är komplexa, och de har blivit allt mer professionaliserade. Samtidigt är det politiskt styrda organisationer där målen, uppdragen och resursfördelningen beslutas av lekmän. Medborgarperspektivet och insynen är viktig, ansvarsutkrävandet bygger på att de förtroendevalda granskas.

Det slutar lika många chefer på grund av samarbetsproblem som det går i pension. Vilka förutsättningar och mandat har chefer att klara sina komplexa uppdrag? Vad händer efter valet?

I idéburna organisationer är det också motsättningar, avgångar och om möjligt ännu mer komplext i mötet mellan engagemang och en ökad professionalisering.

Vem är strategisk och vem är operativ, var går gränsen mellan vad och hur? Syftet med seminariet är att stärka professionsrollen, tydliggöra behovet av bättre förutsättningar för chefer och att försöka lyfta exempel på samarbeten, krav på tydligare rollfördelning i kommunallagen, men också samarbetet i ideella organisationer.

En förutsättning för en effektiv resursanvändning och fungerande styrning av välfärden är att man hittar en balans i hur man tar till vara professionens kunskap och den demokratiska styrningen.

Välkommen!

Måndag 30 juni klockan 10.00 till 11.00

Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, vid Almedalen, Visby

Medverkande:

Ola Mattisson, ekonomie doktor, Lunds universitet

Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande (S), Sigtuna kommun

Margaretha Sandberg, personalchef, Sundbybergs stad

Carina Laurin Stensson, vice ordförande, Akademikerförbundet SSR

Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Röda Korset

Ulf Thörnevik, vd, Blomsterfonden

Moderator: Hanna Broberg, chefsstrateg, Svensk Chefsförening