De nominerade till Stora Chefspriset är?

Juryn har nu utsett tre nominerade till Stora Chefspriset. Priset delas ut på Chefsdagarna i Helsingborg den 31 augusti - 1 september. Priset ska gå till en chef som med ett inkluderande förhållningssätt leder sin organisation in i framtiden.

De nominerade är:

Lisas styrka som chef ligger i hennes förmåga att med stor tillit och respekt uppmuntra olikhet och tillvarata individuella styrkor, vilket skapar en trygghet hos individen och stark tillhörighet inom gruppen. Med ett ledarskap som är strategiskt, progressivt och visionärt bygger hon en stark och dynamisk organisation med inbyggd tillväxtpotential som är bevisat framgångsrik.

Pär är chefen som på ett entusiasmerande, målmedvetet och inspirerande sätt leder hela organisationen i arbetet med att på ett inkluderande sätt skapa framtidens kommun. Med sin energi och sitt genuina intresse för att utveckla organisationen, sin förmåga att göra alla delaktiga och med sin särpräglade färdighet att skapa mötet med såväl medarbetare som medborgare förflyttar han organisationen mot framtiden.

Med styrka, målmedvetenhet och energi har Cecilia skapat en inkluderande socialtjänst där såväl medarbetare som medborgare omfattas av en värdegrund som vilar på ett respektfullt, ansvarsfullt och tillitsfullt bemötande. Hon inspirerar sina medarbetare till att finna glädje och stolthet i sitt arbete och med ett genomtänkt förhållningssätt för hon verksamheten mot framtidens socialtjänst.