Den sociala skulden i skuggan av pandemin

Rapport 2021-04-27

Under pandemin har förutsättningarna att utreda och ge insatser kraftigt förändrats för både socialtjänstens individ- och familjeomsorg och dess samarbetspartners. Samtidigt har pandemin gjort att behovet av ett gott socialt skyddsnät ökat. Denna situation riskerar att bygga upp en ”social skuld” i kölvattnet av pandemin.

I den här rapporten tittar vi närmare på vad landets socialarbetare anser om situationen och hur den framväxande sociala skulden ser ut.

Den sociala skulden i skuggan av pandemin