En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

2021-03-31. Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna. Förbundet tillstyrker utredningens förslag men trycker samtidigt på behovet av mer genomgripande förändringar av upphandlingslagstiftningen, vilka beskrivs i remissen. 

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar