En heldag med temat Lika Behandling

Svensk Chefsförenings syfte är att vara ett forum för kompetensutveckling, att främja erfarenhetsutbyte och yrkesgemenskap, att arrangera seminarium och konferenser samt att följa och stimulera forskning och delta i den offentliga debatten i ledarskapsfrågor.

Under en heldag den 14 november, har vi glädjen att presentera Jaime Aleite som berättar om lika behandling utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Jaime Aleite är förhandlande ombudsman på Akademikerförbundet SSR med särskilt ansvar för förbundets likabehandlingsarbete och även författare till den nya boken "Allt om lönekriterier…och lite till".

Utbildningen kommer att ta avstamp i chefens ansvar för diskrimineringsfrågor men övergå i hur du praktiskt kan arbeta med likabehandling oavsett diskrimineringsgrund. Några punkter som kommer att tas upp

  • Definitioner och undantag

  • Bevisbörda

  • Exempel på domar i AD

  • Aktiva åtgärder – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Att arbeta för ett tillgängligt arbetsliv

  • Skillnader och likheter mellan trakasserier i Diskrimineringslagen och kränkande behandling i Arbetsmiljölagen

  • Rekryteringsprocessen ur ett diskrimineringsperspektiv

  • Lönekartläggningen som stöd i lönerevisionen

Målet att förmedla kunskap samt praktiska verktyg för att kunna initierar arbetet att gå från diskriminering till likabehandling i arbetslivet.

Tid: 14 November 10.00 – 16.00

Plats: Elite Plaza, Gustav Adolfs Torg 49 Malmö

Anmälan: Anmälan sker till viktor.marklund@akademssr.se senast den 1 november.

Dessa dagar är kostnadsfria för medlemmar i Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR

I anmälan så skriv gärna med matpreferenser. Bjud gärna med en vän!

Välkomna