En långsiktig hållbar migrationspolitik SOU 2020:54

2020-12-08 Akademikerförbundet SSR har besvarat Justitiedeprtementets direktremiss på migrationskommitténs betänkande En hållsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54. Förbundet är kritisk till kommitténs förslag och avvisar den oeniga kommitténs förslag om tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, språkkrav för permanent uppehållstillstånd och ett regelverk som försvårar familjeåterförening. Vi beklagar att kommittén valt att presentera förslag som placerar Sverige under snittet i EU vad gäller asylpolitik och vi är besvikna över att trots att barnkonventionen nu blivit svensk lag så saknas fortfarande ett tydligt barnperspektiv i förslagen.

En långsiktig hållbar migrationspolitik SOU 2020:54