En livskraftig modell utmanas

Rapport: En livskraftig modell utmanas – Vilka fackliga hot och möjligheter finns? av Anders Ferbe. Publicerad i april 2018.

En livskraftig modell utmanas