En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

2021-12-21

Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen för att den berör en fundamental del i socialförsäkringssystemet - dvs den del som rör rätten till sjuk- och aktivitetsersättning för de med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förbundet har även många medlemmar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som arbetar med den målgruppen.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i huvudsak förslagen.

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69