En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU2022:2)

2022-05-17

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU2022:2)