En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)

2022-01-31

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)