En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)