En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

2020-04-20

Förslaget innebär att det införs en fjärde nivå för arbetstidsminskning inom korttidsarbete. Arbetstidsminskning uppgår till 80 procent och lönen reduceras med 12 procent. Reformen gäller enbart tillfälligt 1 maj till 31 juli 2020. Förslaget innebär också förstärkta kontrollmöjligheter för Skatteverket och Tillväxtverket att genomföra kontroller hos arbetsgivare för att tillse att regler runt korttidspermitteringar följs för att förhindra och beivra fusk.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör relevanta åtgärder på arbetsmarknaden för att ge möjlighet till korttidspermittering istället för varsel i samband med den efterfrågenedgång som skett med anledning av Covid-19-pandemin.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet.

Dock lyfter förbundet att tidsavgränsningen till 31 juli kan vara i kortaste laget.

Förbundet lyfter även behovet av att statliga affärsverk som finansieras via avgifter och intäkter bör kunna omfattas av lagstiftningen runt korttidsarbete, vilket idag inte är fallet. Ett sådant exempel är Luftfartsverket som tvingas varsla istället för att korttidspermittera nu.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete