En utvecklad lönebildningsmodell

Rapporten är utarbetad av Christer Romilson på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och överlämnades 2018.
Christer Romilson har tidigare varit förbundsordförande i Lärarförbundet och ordförande i Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR.

En utvecklad lönebildningsmodell