Etisk kod för chefer - alltid ett angeläget ämne

Ekot rapporterade imorse om tidningen Dagens Medicins avslöjande att tillsynsmyndigheten Centrala etikprövningsnämnden bakdaterat dokument i syfte att skyla över långa dröjsmål i sin ärendehantering. Metoden var enkel. Någonstans på väg från sitt skrivbord till kopieringsrummet har någon eller några på den myndighet som har till uppgift att se till att forskning om människor och känsliga personuppgifter följer lagen tagit fram en sax och börjat klippa och klistra i originalhandlingar.

Reaktionerna har förstås varit kraftiga. ”Pinsamt”, säger Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet i inslaget i Ekot. ”Anmärkningsvärt”, säger justitiekanslern Anna Skarhed i ett senare uppföljningsinslag i Ekot.

Från Svensk Chefsförenings sida vill vi passa på att puffa för vår etiska kod för chefer. Vi ger stöd åt chefer i såväl offentlig som privat sektor. Som chef har du alltid ett ansvar att göra etiska överväganden och förankra ett etiskt förhållningssätt i din organisation. Att arbeta med etik och värderingsfrågor är angeläget för chefer på alla nivåer. Vår etiska kod ger dig som chef en värdegrund att stå på när verksamheten ställs inför svårhanterliga situationer. Vill du ha ytterligare stöd i din position som chef, vänd dig gärna till Chef Direkt.

Vi skickar givetvis omgående ett exemplar av vår etiska kod till Centrala etikprövningsnämnden. Låt oss hoppas att de placerar den väl synlig i kopieringsrummet.