Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66

2018-10-15

Utredningen föreslår en ny permanent form av statligt stöd för korttidsarbete som ska baseras på enskilt företags situation och innebära sänkt arbetstid där arbetstagaren, arbetsgivaren och staten delar på kostnaden enligt en mall.

Förbundet svarar på remissen eftersom den utgör en del i hur omställning på arbetsmarknaden skulle kunna ske på ett bättre sätt. Samt att förslaget kan påverka partsmodellens styrka.

Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget, men menar att friställd till borde villkoras till kompetensutveckling, att ersättningstak borde vara högre och indexeras, samt att alla överenskommelser om korttidsarbete borde stödjas av centrala och lokala kollektivavtal.

 

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66