Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22

2018-11-15

Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den föreslår bland annat obligatoriska ankomstcenter, social prövning av eget boende (EBO), samt särskilda avresecenter mm.

Förbundet väljer att svara på remissen eftersom den i mycket stor utsträckning rör frågor om en mer hållbar migrations- och etableringspolitik i Sverige, inte minst för akademiker. Dessutom rör den flera av våra professioners dagliga arbete i mottagande av asylsökande samt deras etablering på arbetsmarknaden som nyanlända.

Förbundet ställer sig positiv till ambitionen att få ner långa väntetider och tidigarelägga etablering. Dock anser vi att obligatoriska ankomstcenter med även krav på boende, också för barnfamiljer bör undvikas. Förbundet tar inte ställning i frågan om krav på social prövning av EBO, utan visar på förslagets både för- och nackdelar. Förbundet avvisar förslaget på särskilda avresecenter. Förbundet utvecklar sina tankegångar om att hitta bättre vägar för utlandsutbildade akademikers möjligheter att arbeta i sitt yrke i Sverige tidigare och över huvud taget.

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22