Europa slarvar med psykosociala riskbedömningar

I en Europavidd inspektionskampanj behövde 66 procent av arbetsgivarna åtgärda brister i arbetsmiljön.

Europa kraftsamlar mot dålig arbetsmiljö. I ett projekt lett av svenska Arbetsmiljöverket besöktes totalt cirka 10 000 arbetsplatser runt om i Europa under 2012. Omkring hälften av arbetsgivarna hade inte gjort en psykosocial riskbedömning, det vill säga inte bedömt vilka risker som fanns på arbetsplatsen och försökt åtgärda dem.

Arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom bland arbetstagare, med över 40 miljoner drabbade inom EU. Sjukvårds- och hälsosektorn, socialt arbete och tjänstesektorn tillhör de mest utsatta.

Även i Sverige hade nästan hälften av arbetsgivarna inte gjort någon riskbedömning eller hade brister i bedömningen av de psykosociala riskerna.