F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49

2018-11-25

 

Delbetänkandet ska lägga förslag på ifall F-skattesystemet behöver förändras för att bekämpa bland annat skattefusk.

Förbundet besvarar remissen eftersom de principiella frågorna som väcks i gränslandet mellan anställning och företagande är av stor principiell vikt för hela arbetsmarknaden och svenska modellen. 

Vi tillstyrker därför utredningens bedömning att det kan behövas ändringar i F-skattereglerna. 

 

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49