F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn SOU2019:31

2019-10-25. Utredningen har analyserat ifall det sker undandragande av skatt genom missbruk av godkännande för F-skattesedel, och om reglerna i så fall bör ändras genom exempelvis tidsbegränsning eller återkallande. Utredningen kom fram till att det fins skäl att överväga sådana ändringar, och Akademikerförbundet SSR tillstyrker denna bedömning. 

F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn SOU2019:31