Få unga chefer i Sverige

Sverige har de äldsta cheferna i EU och lägst andel chefer under 40 år. Samtidigt har vi få unga företagare och hög ungdomsarbetslöshet. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

I Sverige är endast var fjärde person i chefsposition yngre än 40 år. Därmed har Sverige lägst andel unga chefer i hela EU. Högst ligger de baltiska staterna där mer än 40 procent av cheferna yngre än 40 år.

Sverige hör också till de tio värst drabbade länderna när det gäller ungdomsarbetslöshet. Den ligger på 25 procent, vilket kan jämföras med länder som Nederländerna, Tyskland och Österrike där ungdomsarbetslösheten ligger under tio procent.

– Den höga ungdomsarbetslösheten är viktig orsak till att unga svenskar har svårt att göra karriär och bli chefer. Det tar tid att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige, säger Malin Sahlén, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, som sammanställt rapporten.

I Svensk Chefsförening, som organiserar chefer på samtliga nivåer och i samtliga sektorer, är 18 procent av medlemmarna yngre än 40 år.

– Föryngring av ledarskapet är en viktig fråga för många organisationer. Och för näringslivet och samhället i stort. Det är viktigt att arbetsgivare har strategier för att inspirera, locka och rekrytera yngre personer till chefspositioner, säger Dolores Kandelin Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening.

Rapporten hittar du på Svenskt Näringslivs hemsida.