Filmaffisch arbetsmiljöfilmer A4

Ska ni prata arbetsmiljö på jobbet? Bjud in till filmvisning av förbundets arbetsmiljöfilmer och marknadsför mötet genom att sätta upp en filmaffisch. 

Ladda ner, skriv ut och sätt upp på din arbetsplats. Skriv datum och plats i den vita rutan. 

Filmaffisch arbetsmiljöfilmer A4