Fler chefer måste bryta normer. Intervju med Dolores Kandelin Mogard i tidningen Arbetsliv

All inclusive heter en ny bok som ska hjälpa chefer med attityder och normer på arbetsplatsen. Målet är att öka mångfalden i arbetslivet och minska rädslor för olikheter.

På en arbetsplats är det i regel chefen som har ansvar för de attityder och värderingar som råder. Men att försöka påverka exempelvis fördomar eller diskriminering är inte alltid lätt. Ofta handlar det om att ifrågasätta sin egen syn på vad som anses vara normalt.

– Därför har vi tagit fram boken All inclusive. Den ska få chefer att reflektera över sina egna normer, och på så sätt komma bort från ett vi- och dom-tänkande som kan finnas på många arbetsplatser, säger Dolores Kandelin Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening.

Boken ingår i ett arbete för en inkluderande arbetsmiljö som Akademikerförbundet SSR driver med Svensk Chefsförening. Genom utbildningar, seminarium och diskussioner uppmärksammas diskriminering och hbt-frågor i arbetslivet. Bland annat under den årliga Pridefestival i Stockholm.

– Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Cheferna har en nyckelroll i arbetet att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser. Därför ligger de här frågorna oss varmt om hjärtat, säger Dolores Kandelin Mogard.

Svensk Chefsförening har arbetat med rådgivning och ledarskap i över 20 år. Under senare år har hbt-begreppet och mångfald hamnat mer i fokus.

– De här är områden som sannolikt kommer att ta allt större plats framöver. Det leder till att fler kan vara sig själva på jobbet, blir accepterade, trivs och kan lägga allt fokus på sin jobbprestation. Chefens förhållningssätt är en viktig del i det, säger Dolores Kandelin Mogard.

I USA ligger mångfaldsarbete långt fram på flera håll. Det finns bland annat studier som visar att arbetsplatser där alla är öppna med vilka de är och hur de lever ökar lönsamheten med 30 procent.

– Det är också något som allt fler bolagsledningar uppmärksammar. Boken bidrar till att fler organisationer kan förbättra både arbetsmiljön och lönsamheten, men också att fler kan få nya perspektiv på sina egna värderingar, säger Dolores Kandelin Mogard.

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2012/Fler-chefer-maste-bryta-normer1/