Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget, SOU 2020:5

2020-04-14

Utredaren föreslår att fyra nya tjänster kan inkluderas i rutavdraget (vattentvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad, transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader eller magasinering samt enklare tillsyn av bostad), samt att taket ska höjas till 75 000 kronor per person och år. 

Förbundet avslår detta förslag i sin helhet, delvis utifrån hur rutavdraget riskerar att urholka den generellt finansierade äldreomsorgen genom att ersätta och tränga undan kommunal hemtjänst.

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget, SOU 2020:5