Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande, Ds 2022:29

2023-03-07

Omställningsstudiestöd föreslås kunna lämnas under ytterligare veckor efter så kallad återkvalificering, det vill säga när det har gått minst 15 år efter att den studerande fick sina första 22 veckor med helt stöd eller motsvarande antal veckor med en del av helt stöd.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den är en viktig del av förutsättningarna för kompetensutveckling i hela arbetslivet.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i huvudsak remissen för att den ökar förutsättningarna för kompetensutveckling i arbetslivet, men betonar att villkor för stöd ska utgå, även fortsatt, från individens vilja och framtida ställning på arbetsmarknaden och inte andra faktorer. Förbundet vill även betona att stödet är flexibelt med möljlighet att söka omställningsstudiestöd flera gånger, inte bara rörande ytterligaer 22 veckor efter de första 44 veckorna. 

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande, Ds 2022:29