Föredrag om strategiskt förändringsarbete med Bengt Myhrman

Konferensen arrangerars av FINSAM - samordningsförbundet MittSkåne.

Du får tips och idéer på hur du kan göra och vad du bör fundera över. Här får du också möjlighet att knyta nya kontakter med andra chefer och deras verksamheter.

Bengt Myhrman www.affektor.se

Program

13.00 -15.00 föredrag

15.00 -15.30 kaffe och mingel

Anmäl dig snarast till Janet Winslott, janet@finsammittskane.se eller mobil 072-700 48 38

Väl mött!