Föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

2021-02-24

1 januari 2021 infördes nya bestämmelser i lägen om stöd vid korttidsarbete (2012:948) som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser under den genom korttidsarbete arbetsbefriade tiden ska få ersättning för kostnader för sådana insatser.

Akademikerförbundet SSR anser att korttidsarbete är en rimlig statlig åtgärd, såväl i en pandemi som när företag har utsatts för tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Korttidspermittering har nu varit möjligt sedan mars 2020 och upp till en permitteringsgrad på 80 procent av tjänsten. Det har varit en viktig åtgärd för att hålla uppe sysselsättning och ekonomi i Covid-19-pandemin.Men, även om det inte är Tillväxtverkets beslut kan vi slås av att vi, ett år efter införandet, fortfarande inte har ett regelverk på plats som, i rimlig omfattning, kravställer arbetsgivare och den korttidspermitterade att använda den permitterade tiden till kompetensutveckling, i arbetsgivarens regi eller på annat sätt. Ett sådant regelverk borde vara på plats i samband med detta förtydligande i föreskrift om ersättning vid anordnande av kompetensinsatser.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget i dess helhet.

Föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete