Förhandlingsrapport

Är ni klara med årets löneöversyn? Fyll i förhandlingsrapporten och mail förbundets statistiker johan.almbrandt@akademssr.se på förbundskansliet. 

Uppgifterna ligger till grund för statistikinhämtningen för pågående lönerevisioner i landets kommuner och landsting. Det är en del av det stöd vi vill ge medlemmar och förtroendevalda.

Stort tack för hjälpen!

Förhandlingsrapport