Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-03-12

Utkastet till lagrådsremiss föreslår att den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Förbundet svarar på remissen eftersom vi sedan flera år arbetat med migrationsfrågor inom fokusområdet Öppet Sverige. Migrationspolitiken påverkar också förutsättningarna för många av våra medlemmar som arbetar med nyanlända eller som själva kommit till Sverige med en utländsk akademisk utbildning.

Akademikerförbundet SSR anser att den tillfälliga lagen inte ska förlängas eftersom den bidrar till att splittra familjer och försvårar nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Om lagen ändå förlängs, välkomnar förbundet förslaget att alternativt skyddsbehövande också ska ha rätt till familjeåterförening.

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige