Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28

2018-09-24

Förslaget innebär en senareläggning av den så kallade Las-åldern, dvs att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Idag är gränsen 67 år. Förslaget är att den höjs till 68 år 2020 och till 69 år 2023.

Förbundet svarar på remissen eftersom det är en central fråga för arbetsrätten och arbetslivets villkor, samt förutsättningarna för ett hållbart pensionssystem och en god finansiering långsiktigt för den generella välfärden.

Förbundet tillstyrker förslaget, men har ett antal synpunkter på hur ett längre och hållbart arbetsliv ska kunna säkerställas även på andra sätt.

Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28