Forskare kritisk mot införande av globala management-modeller

Den skandinaviska modellen för ledning – fokuserad på inflytande och delaktighet – har varit framgångsrik och utgjort en internationell förebild, menar Päivi Riestola, författare till ny avhandling i arbetsvetenskap och nu verksam vid Högskolan i Borås.

Men Medan Danmark och Finland fortsatt på den vägen har man i Sverige i stället anammat nya globala management-modeller, som ”Lean Production” i tillverkningsindustrin och ”New Public Management” i offentlig sektor.

– Det är en märklig och oroväckande utveckling som skett. Vi har rört oss bort från en framgångsrik modell och alltför okritiskt tagit till oss globala managementmodeller, säger hon till Karlstads universitet.

I sitt forskningsprojekt intervjuade hon chefer på ett företag med cirka 1 300 anställda, som köptes av en stor europeisk koncern. Hon menar att de nya modellerna riskerar att leda till kulturkrockar, särskilt om de implementeras alltför nitiskt. Krocken kan medföra ökad övervakning, kontroll och detaljstyrning.

– Den sammanblandning som görs mellan New Public Management och Lean är konstig, då grundtanken med Lean är att det ska utgå från brukarna och att skapa värden som förbättrar verksamheten, inte modeller där ekonomin styr över professionen, säger Akademikerförbundets chefsstrateg Hanna Broberg.