Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024

2023-06-26

I denna promemoria föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas.

Akademikerförbundet väljer att svara på remissen eftersom den rör vilka verkningsfulla arbetsmarknadsåtgärder som behöver vidtas för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och få fler i sysselsättning. Att subventionera ungas arbetsmarknadsinträde genom sänkta arbetsgivaravgifter har visat sig ha dålig träffsäkerhet och är väldigt dyrt per skapat jobb. Därför menar förbundet att det är rätt att ta bort denna subventionering. Det finns mer verkningsfulla åtgärder att vidta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som bör föredras.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget i sin helhet.

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024