Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19, med diarienummer 2020/019829

 Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19, med diarienummer 2020/019829