Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd

2023-04-25

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår i denna promemoria vissa ändringar i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen för att det rör förutsättningar för våra medlemmars livslånga lärande.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd