Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

2022-11-25

Arbetsförmedlingen har utarbetat förslag till nya föreskrifter om skyldighet för de leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen för att den rör såväl arbetsförmedlarnas möjlighet att utöva sitt myndighetsuppdrag som den arbetssökandes personliga integritet och arbetsmarknadspolitikens effektivitet.

Akademikerförbundet SSR bejakar att uppgifter måste lämnas från fristående leverantörer till Arbetsförmedlingen för att de ska kunna utföra sitt uppdrag men ser många risker med att fristående privata leverantörer insamlar persondata från arbetssökande samtidigt som de inte omfattas av tex offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Risken finns att felaktig information insamlas till men för den arbetssökande.

Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer