Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998_13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område

2022-08-31

Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998_13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område