Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

2023-05-30

Förslaget innebär att EU-blåkort ska kunna beviljas en utlänning som har ett anställningsavtal för högkvalificerad anställning med en anställningstid om minst sex månader. Lönen ska fortfarande vara minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige.

Akademikerförbundet svarar på remissen för att den rör möjligheten för tredjelandsmedborgare att få arbetstillstånd i Sverige.

Akademikerförbundet SSR anser att det nya blåkortsdirektivet syftar till en öppnare svensk arbetsmarknad vilket är välkommet, men att dess konstruktion inte utgår från den svenska partsmodellens villkor. Det som bör vara styrande för rätten till uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige bör vara efterfrågan på arbetskraft med goda arbetsvillkor baserade på kollektivavtal. Det bör vara vägledande för vår inställning till rätten till uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, även med avseende på det nya blåkortsdirektivet.

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)