God och nära vård En primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-15 Utredningen är ett delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Utredaren är tillsatt för att stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom vi har många medlemmar i hälso- och sjukvården som berörs av de föreslagna förändringarna. Förbundet välkomnar utredningens förslag och visar på behovet av våra medlemmars kompetens i framtidens primärvård.

God och nära vård En primärvårdsreform SOU 2018:39