Hot och våld - facklig handbok

Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Genom kunskap, dialog, delaktighet och krav på ökade konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna. Professionellt arbete med utsatta människor kräver en trygg och säker arbetsmiljö. Det är nödvändigt med utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förbyggande insatser samt ett bra stöd och ett bra omhändertagande av personal som drabbas. Läs mer i denna broschyr från Akademikerförbundet SSR.

Hot och våld - facklig handbok BESTÄLL