Hot och våld och bristande resurser i utsatta områden

Undersökning bland socialsekreterare i utsatta områden, från september 2021.

Hot och våld och bristande resurser i utsatta områden