HR och den nya verkligheten

HR och den nya verkligheten har tagits fram av Akademikerförbundet SSR tillsammans med debattörerna och författarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall. Den består av tio korta och koncisa artiklar som berör HR:s arbete. De ställer sig frågor såsom: hur ser det ut idag, och hur kan den komma att se ut imorgon? Hur ser dagens organisationer på HR och dess värde, och hur kommer det att se ut i framtiden? Vad kan vi som HR göra och var ligger våra fördelar respektive nackdelar?

HR och den nya verkligheten BESTÄLL