Hur värderar kommunerna sina chefer?

Hur värderar kommunerna sina chefer? En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå.

Rapporten presenterades vid ett seminarium den 8 mars 2017.

Hur värderar kommunerna sina chefer?