inför översyn av SoL Akademikerförbundet SSR

inför översyn av SoL Akademikerförbundet SSR