Ingen arbetsgivare dömd hittills för stressrelaterad ohälsa

Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att förebygga stressrelaterad ohälsa. Trots det har inte en enda arbetsgivare dömts för denna typ av arbetsmiljöbrott.

Trots att stress är ett av dagens stora arbetsmiljöproblem, visar en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet att reglerna är så oklara att arbetsgivare har svårt att förstå hur de ska ta sitt ansvar. Inom många andra områden av arbetsmiljölagstiftningen finns bindande föreskrifter med tydliga sanktioner, något som saknas vad gäller att förebygga stress.

Enligt avhandlingen är arbetsmiljölagstiftningen föråldrad och har svårt att förebygga det moderna arbetslivets hälsoproblem.