Jobbilskan har bytt skepnad - hur rasande är din ledarstil?

Ju sämre självbehärskning du har som chef desto mer destruktiv är du i ditt ledarskap. Det konstaterar norska forskare som undersökt sambandet mellan chefers temperament och deras ledarstil.

Studien, som bygger på intervjuer med chefer och medarbetare inom norsk färjetrafik, visar att argsinta chefer som lätt får vredesutbrott ofta utvecklar en tyrannisk ledarstil. De förödmjukar medarbetare och håller noga koll på deras misstag, men försöker skyla över sina egna. Deras destruktiva ledarstil leder till hämmad kreativitet, sänkt produktivitet och försämrad hälsa.

Å andra sidan är det inte heller bra att hålla tillbaka sin ilska för mycket heller. En forskningsstudie från Stressforskningsinstitutet visar att dold coping, det vill säga när man biter ihop och inte säger något om man råkar ut för en orättvisa på jobbet, fördubblar risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar bland män. Även bland kvinnor finns ett samband mellan dold coping och ohälsa, men inte lika starkt.

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida.