Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

2018-09-21

Utredningen syftar till att klargöra juridiken rörande digitaliseringen och automatiseringen av den offentliga förvaltningen. 

Förbundet svarar på remissen utifrån att förändringen kommer att få stora konsekvenser för medlemmarnas vardagliga arbetsliv.

Vi tillstyrker att insynsmöjligheterna gentemot exempelvis algoritmer behöver stärkas och tydliggöras, men vi saknar samtidigt en del svar kopplat till detta i utredningen.

 

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25