Kollegorna motiverar mer än chefen

Positiv feedback från chefen i all ära, men det är beröm från kollegorna som motiverar mest. Åtminstone när det gäller en viss typ av stöd och på längre sikt. Det visar en internationell studie där bland annat forskare från Linköpings universitet medverkat.

Studien utgår från teorin Self Determination Theory som bland annat handlar om mänsklig motivation. Enligt teorin finns tre grundläggande psykologiska behov, autonomi, kompetens och samhörighet. De behoven behöver uppfyllas för att människor ska vara motiverade och känna välbefinnande.

Forskaren Tomas Jungert, vid Linköpings universitet, har tillsammans med kanadensiska kollegor undersökt chefers och kollegors betydelse bland anställda inom främst vård och omsorg och skola.

Resultaten visar att kollegor som ger varandra återkoppling och beröm har större betydelse på sikt än vad chefen har. Detta gäller det så kallade autonomistödet, det vill säga känslan av att kunna påverka arbetet och hur det genomförs. Chefen och chefens stöd saknar dock inte betydelse. Forskningen visar till exempel att chefen betyder mer än kollegorna för kompetensstödet, känslan av att ha tillräcklig kompetens att genomföra sina arbetsuppgifter – åtminstone bland lärare.

Det är också tänkbart att chefen har betydelse såtillvida att han eller hon skapar ett klimat som uppmuntrar arbetsgrupperna att ge varandra autonomistöd inom gruppen. En chef som litar på sina medarbetare och möter andra på ett empatiskt sätt kan smitta av sig på medarbetarna.

– Det är spännande att se hur viktigt det är att kollegor ser och stöder varandra för att skapa motivation bland medarbetarna. Forskningen om de grundläggande psykologiska behoven visar att chefens roll är båda att ge feedback och att skapa ett klimat där medarbetare stöder varandra, säger Akademikerförbundet SSRs chefsstrateg Hanna Broberg.