Kommunchefer bör få tydligare uppdrag

Chefsstrategen Hanna Broberg i Dagens Samhälle om behovet av att reglera kommunchefens ställning i kommunallagen! Hanna Broberg har skrivit boken Samarbetskontraktet som kom ut förra veckan.

Läs artikeln här (pdf)