Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

2021-01-05

Svar på Migrationskommitténs kompletterande promemoria till SOU 2020:54. Förslaget justerar några av de mest orimliga konsekvenserna av kommitténs förslag till ny lagstiftning varför förbundet försiktigt välkomnar dessa förslag.

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)