Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden SOU 2018:71

2018-12-12

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen då vi har ett kongressuppdrag att verka för att även elever på komvux ska ha rätt till skolkurator. Elever på komvux och yrkeshögskola är idag de enda studerande i Sverige som inte har rätt till någon form av hälsofrämjande och förebyggande stöd. Utredningen konstaterar att elevgruppen på komvux har blivit allt mer heterogen och att allt fler har behov av särskilt stöd men lägger inga förslag för att öka möjligheten till stöd för att klara utbildningens mål.

Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden SOU 2018:71