Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2021-05-10

Remissen redovisar hur ett senare pensionsuttag samt övriga förändringar i trygghetssystem och skatte- och avgiftsystem påverkar bland annat arbetskraftsutbudet och individens disponibla inkomster.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den berör alla arbetstagares tillgänglighet till hållbara trygghetssystem och förutsättningar för ett längre arbetsliv och en ekonomiskt trygg period efter arbetslivet. 

Förbundet tillstyrker förslagen men betonar att det är avgörande att de ekonomiska trygghetssystemens åldersgränser följer de högre åldrarna för uttag av pension samt långsiktigt riktåldern. Förbundet betonar även att det är avgörande för systemets legitimitet, förutsättningarna att bryta 65-årsnormen och för att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv att ett senare pensionsuttag inte leder till lägre disponibel inkomst något år.

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem